De sleutel tot een succesvolle, veilige cloud storage service.

CloudScaler biedt in combinatie met Caringo SwarmTM (opslagobject software) alles wat u nodig hebt om private cloud storage services veilig binnen uw datacente of een openbare cloud storage service die kunnen concurreren met Amazon S3

Security

Gebruik bestaande user management en vertrouwde toegangscontrole.

Integreert met bestaande authenticatiesystemen.

CloudScaler gebruikt LDAP, Active Directory, en Linux-PAM authenticatie voor integratie
in bestaande corporate identity management systemen. CloudScaler levert tevens tokens gebaseerde authenticatie voor pre-gevalideerde toegang logins.

Variabel in te richten toegangscontrole van grof  mazig naar fijn mazig