MVO

Overtuiging; People Planet Profit

Storius acteert naar de overtuiging; People Planet Profit (3P). Door een goede balans in 3P komt er aandacht voor bijvoorbeeld arbeidsnormen, duurzaamheid, klantgerichtheid en transparantie. De balans in 3P bedrijfsvoering is volgens ons ook afhankelijk van bedrijfscontinuïteit en hiervoor is een gezonde winst noodzakelijk.

Energiebesparing op werkplekken

Zuinig en slim omgaan met energie is goed voor onze planeet. Storius gebruikt zo veel mogelijk energiebesparende producten, voorbeelden van besparingen die wij toepassen zijn:

  • Instellen van een spaarstand op apparatuur zoals monitoren, computers en printers;
  • Installatie van IT apparatuur met energiezuinig label en duurzame producten.

Wij creëren bij onze klanten ook efficiency door onder andere:

  • Op afstand monitoren en beheren van IT infrastructuren;
  • Slimme software implementeren om energie te besparen.

Digitalisering leidt tot milieuvriendelijk gedrag

Door medewerkers, klanten en leveranciers hiervan bewust te maken heeft Storius bereikt dat tegenwoordig méér dan 95% van haar offertes, rapportages en facturen digitaal wordt verzonden en ontvangen. Wij streven ernaar onze medewerkers dit besef in gedrag ook mee te geven door bijvoorbeeld:

  • Medewerkers bewust te maken van printgedrag;
  • Digitaliseren van archief;
  • Scheiden van afvalstromen.

Maatschappelijk door Social Return

Storius is ingeschreven bij ECABO. Wij bieden daarmee MBO-studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid stage te lopen binnen ons erkende leerbedrijf. Wij staan positief tegenover de adoptie van kwetsbare groepen in de samenleving, door ze werkervaring te gunnen kunnen zij hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Bij Storius is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Ook is er aandacht voor trainingen, cursussen om het kennisniveau te verhogen.

Maatschappelijk door (sport)sponsoring

Storius richt zich in sponsoring voornamelijk op haar eigen regio Twente, waarin vooral teamsport centraal staat. Zo is Storius onder andere sponsor van vier voetbalclubs waarbij er bewust is gekozen voor spreiding in de vorm van professionele-en amateur beoefening. Mede door de bijdrage van Storius kunnen deze clubs jongvolwassenen blijven stimuleren sportief bezig te zijn en kunnen de clubs de trots uitdragen in de regio. Daarnaast sponsoren we ook initiatieven als Roparun, Alpe d’HuZes en 3FM Serious Request die (vaak via medewerkers) op ons pad komen.

Wij geloven dat op de lange termijn en in een juiste balans, de 3P overtuiging leidt tot de beste resultaten zowel voor het bedrijf als voor de maatschappij!