Infrastructure as a Service (IaaS)

Niet langer investeren in on-premise hardware?

Wilt u als organisatie helemaal geen investeringen meer doen in on-premise hardware, dan kunt u de gehele IT omgeving laten “landen” in de Storius Cloud. Met de IaaS dienst wordt een platform geboden waarop complete IT infrastructuur van organisaties kunnen worden gerealiseerd. Dit is uiteraard mogelijk in verschillende beschikbaarheidsvormen. Wilt u namelijk uw infrastructuur in één datacenter of juist in twee datacentra om de continuïteit van uw IT infrastructuur ten tijde van een calamiteit in het ene datacenter te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt u IaaS omgeving volledig beheerd, voorzien van back-up en wordt hiervoor een SLA opgesteld. Dit natuurlijk voor een afgesproken vast bedrag per maand!