Object Storage

Over het algemeen wordt het type storage in een drietal categorieën onderverdeeld: block, file en object storage. De eerste twee zijn al om geaccepteerd, maar object storage blijft bij veel mensen toch relatief onbekend en daardoor onbemind. 

Om aan te geven wat nu precies object storage is, kijken we eerst naar de andere twee typen.

Block storage

De meest bekende voorbeelden van block storage zijn devices voor netwerkopslag (meestal beschikbaar via iSCSI of FBoE) en lokale disks. Block storage wordt ingedeeld in volumes die direct aan een operating system worden gekoppeld. Block storage functioneert op een ‘low-level’ voor toegang tot data en werkt, zoals de naam al doet vermoeden, met blokken van gelijke grootte. Deze blokken hebben elk een eigen adres, maar bevatten van zichzelf geen informatie over de gegevens die erin staan. Block storage kan worden gebruikt voor opslag van bestanden of voor applicaties zoals databases, voor virtual machine images en snapshots.

File storage

File storage zijn de bestanden en directories die u dagelijks ziet en vormen feitelijk een abstractielaag tussen het besturingssysteem en het filesystem op het storage device. Dit device kan een lokale disk zijn, maar is tegenwoordig steeds vaker een via het netwerk beschikbaar opslagmedium. Het besturingssysteem ziet dit als een lokale schijf met logisch gerangschikte mappen en bestanden (via CIFS of NFS bijvoorbeeld). Hierdoor is het voor verschillende besturingssystemen en meerdere machines mogelijk om op uniforme wijze met de storage te communiceren.

Object storage

Wat maakt object storage nu anders?

 • Toegang via een Restful API
  Een belangrijk kenmerk van object storage is dat deze niet direct beschikbaar is voor het operating system (OS). Het is geen lokaal of remote filesystem. Toegang geschiedt via applicaties, middels een API.
 • Platte structuur
  Object storage slaat gegevens op in een platte structuur met unieke ID’s, in containers, dus niet in een geneste boomstructuur. Doordat er geen overhead meer is van het bijhouden van directory metadata, kan er veel gemakkelijker geschaald worden, zonder impact op de performance.
 • Schaalbaarheid
  Omdat object storage alleen in horizontale richting groeit, is het doorlopend en nagenoeg onbeperkt schaalbaar.
 • Metadata bij het object
  Aanvullende gegevens (metadata) worden direct bij het object bewaard, in plaats van in een andere node. Met één enkele API aanroep zijn zowel het object als de gegevens die erbij horen direct beschikbaar.
 • Duurzaamheid
  De meeste systemen voor object storage zijn enorm duurzaam, omdat data op minstens drie verschillende plaatsen wordt bewaard, met interne mechanismen om beschadiging en verlies van data tegen te gaan door middel van replicatie en controle op consistentie.
 • Kosten
  Systemen voor object storage zijn ontworpen om op reguliere hardware te kunnen draaien. Zelfs met de ruime overhead voor datareplicatie, blijft de prijs lager dan andere storage oplossingen die veelal gebaat zijn bij dure SAN systemen.

Waar gebruik je object storage voor?

 • Ongestructureerde data
  • Afbeeldingen
  • Muziek en video
  • Documenten
  • Back-ups/ archieven
 • Archivering en opslag van data
  • Databases
  • Logbestanden
  • Meetgegevens